Εναρκτήρια συνάντηση - 8 Ιούνιου 2023

Εναρκτήρια συνάντηση Εμβληματικής Δράσης "Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος"