Το έργο

Το έργο

Η «Πράσινη Συμφωνία» επιβάλλει τη δραματική μείωση των χημικών φαρμάκων και τη στροφή σε εναλλακτικές λύσεις φυτοπροστασίας φυσικής ή βιολογικής προέλευσης, προκειμένου να εξασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα της πρωτογενούς παραγωγής. Η  Εμβληματική Δράση «Καινοτόμες λύσεις για τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία των οπωροκηπευτικών της Ελλάδας, στην Ευρώπη του μέλλοντος», στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων μεθόδων, καινοτόμων προϊόντων και νέων στρατηγικών φυτοπροστασίας, για τη βιώσιμη παραγωγή οπωροκηπευτικών, χωρίς υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα προϊόντα και το περιβάλλον». Δέκα ιδρύματα της χώρας συμμετέχουν στην υλοποίηση της δράσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί από ένα μεγάλο αριθμό νέων ερευνητών, που θα εκπαιδευτούν σε σύγχρονα θέματα, άμεσα συνδεδεμένα με την αγορά εργασίας. Η στοχευμένη διάχυση των επιστημονικών δεδομένων της έρευνας στον παραγωγικό ιστό, θα αποτελέσει μια βασική συνισταμένη για το σχεδιασμό προγραμμάτων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια. 

 

ΣχετικΑ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» 

Κωδικός Αίτησης: TAEDR-0535675
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Image
Image
Image


ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
Ενότητα Agriculture and Food Industry:  Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον  
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Οικονομικών,
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης