Επιστημονική Επιτροπή

Επιστημονική Επιτροπή

Βαρβέρη (ΜΦΙ, Ιολογία) 
Γκιζελή (ΙΤΕ-Διαγνωστικά) 
Καραογλανίδης (ΑΠΘ- Φυτοπαθολογία) 
Παππά Μ (ΔΠΘ, Εντομολογία)
Ροδιτάκης (ΕΛΜΕΠΑ, Φαρμακολογία)
Τσιτσιγιάννης (ΓΠΑ-Φυτοπαθολογία)
Τραυλός (ΓΠΑ- Ζιζανιολογία)
Τζουραμάνη (ΕΛΓΟ)

ΣχετικΑ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» 

Κωδικός Αίτησης: TAEDR-0535675
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Image
Image
Image


ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
Ενότητα Agriculture and Food Industry:  Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον  
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Οικονομικών,
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης