Πακέτα Εργασίας

Πακέτα Εργασίας

ΕΕ1. Σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία

1.1 Βελτιωμένα συστήματα παρακολούθησης των πληθυσμών εντομολογικών εχθρών
1.2 Ανάπτυξη σύγχρονων μοριακών διαγνωστικών τεχνολογιών για εχθρούς και ασθένειες
1.3 Ανάπτυξη διαγνωστικών συστημάτων πρόβλεψης επιδημιών ιολογικών ασθενειών
1.4 Τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση ζιζανίων
1.5 Τεχνολογίες μακροσκοπικής παρακολούθησης και τεχνητή νοημοσύνη για αναγνώριση ασθενειών
1.6 Βιοαισθητήρες για την ανίχνευση ωχρατοξινών και υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων
1.7 Νέοι μοριακοί δείκτες ανθεκτικότητας
1.8 Διαγνωστικό για δράση βιοδιεγερτών –επαγωγής άμυνας φυτών
1.9 Εκτίμηση διαγνωστικής αξίας καταγραφής ιών παρουσία ή όχι ιοειδών

ΕΕ2. Καταγραφή, ταυτοποίηση και προγνωστικά μοντέλα για εχθρούς και επιδημίες

2.1 Ανάπτυξη βιοκλιματικών και δημογραφικών μοντέλων για την παρακολούθηση των πληθυσμών των εντομολογικών εχθρών
2.2 Εφαρμογή διαγνωστικών για τη μοριακή ταυτοποίηση των εχθρών
2.3 Εφαρμογή σύγχρονων διαγνωστικών για καταγραφή ιών και ιοειδών και πρόβλεψη επιδημιών
2.4 Εφαρμογή προγνωστικών μοντέλων διάγνωσης ιολογικών ασθενειών, με επεξεργασία δορυφορικών εικόνων υψηλής χωρικής ανάλυσης.

ΕΕ3. Καινοτόμες μεθοδολογίες και βιοφυτοπροστατευτικά προϊόντα

3.1 Βιοφυτοπροστατευτικά φυτικής προέλευσης
3.2 Nέας γενιάς μορφοτυποποιημένα ελκυστικά και απωθητικά
3.3. Βελτιωμένα σκευάσματα και μέθοδοι παρεμπόδισης σύζευξης (Φερομόνες)
3.4 Βιοδιεγέρτες - Βιοδραστικά μόρια ανάπτυξης αντοχής των φυτών σε εχθρούς
3.5 Μικροβιακά βιοεντομοκτόνα – βιοφυτοπροστατευτικά
3.6. Μοριακά βιοφυτοπροστατευτικά
3.7. Βελτιωμένα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με βάση τα νανοσωματίδια
3.8. Φυσικοί ζεόλιθοι ειδικής σύνθεσης και ποιότητας για την αντιμετώπιση βλαβερών εντόμων
3.9 Καινοτόμες μη χημικές μέθοδοι διαχείρισης ζιζανίων
3.10 Καινοτόμες φυτοπροστατευτικές μέθοδοι για υδροπονικά συστήματα κηπευτικών
3.11 Αναστολείς ανθεκτικότητας φυσικής προέλευσης
3.12 Ανθεκτικές ποικιλίες
3.13 Επιδράσεις σε οργανισμούς μη στόχους

ΕΕ4 Βιολογική καταπολέμηση και λειτουργική βιοποικιλότητα

4.1. Βελτιωμένα αρπακτικά και παρασιτοειδή με καλύτερη αρμοστικότητα στις ανθεκτικές ποικιλίες
4.2. Βελτιωμένα αρπακτικά και παρασιτοειδή με καλύτερη ανθεκτικότητα στα ΦΠ
4.3 Ενίσχυση δράσης παρασιτοειδών με χρήση καϊρομονών
4.4 Αξιολόγηση και εκμετάλλευση της ενδημικής βιοποικιλότητας
4.5 Βελτιωμένα μικροβιακά προϊόντα βιολογικής καταπολέμησης ασθενειών των φυτών
4.6. Βιονηματωδοκτόνα για την αντιμετώπιση των κομβονηματωδών που προσβάλλουν την τομάτα
4.7 Αξιοποίηση βιοποικιλότητας για την αγροοικολογική διαχείριση των ζιζανίων
4.8 Καινοτόμες τεχνολογίες βελτιστοποίησης συστημάτων κάλυψης στο επιτραπέζιο σταφύλι
4.9 Επίδραση των ιών στην προσέλκυση παρασιτοειδών.

ΕΕ5 Εφαρμογές ακριβείας για τα φυτοπροστατευτικά (precision spraying techniques) και έξυπνες βάσεις δεδομένων για τη βέλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας

5.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών για στοχευμένες εφαρμογές φυτοπροστατευτικών στα πλαίσια της γεωργίας ακριβείας
5.2 Συγκριτική αξιολόγηση επικινδυνότητας εφαρμογών ακριβείας
5.3 Ψεκασμοί με drones
5.4 Βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση της ανθεκτικότητας,
5.5 Δημιουργία διαδυκτιακής πλατφόρμας για την καταγραφή ιολογικών προβλημάτων σε διαδραστικούς χάρτες
5.6 Έξυπνη διαδραστική πλατφόρμα για τη βέλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας

ΕΕ6 Ένταξη καινοτομίας σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

6.1 Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές στα κηπευτικά (τομάτα)
6.2 Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές στα εσπεριδοειδή
6.3 Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές σε επιτραπέζια σταφύλια

ΕΕ7 Αξιολόγηση και αξιοποίηση καινοτομίας – περιβαλλοντικά φιλικής φυτοπροστασίας

7.1 Κοινωνικοοινομική αξιολόγηση καινοτόμων προϊόντων και μεθοδολογιών καινοτόμου φυτοπροστασίας -Αποτίμηση και βελτίωση της αποδοχής των νέων τεχνολογιών,
7.2 Περιβαλλοντική αξιολόγηση - εκτίμηση της περιβαλλοντικής αειφορίας,
7.3 Διασφάλιση πνευματικής περιουσίας και αξιοποίηση αποτελεσμάτων.

ΣχετικΑ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό» 

Κωδικός Αίτησης: TAEDR-0535675
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 «Με τη Χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU» 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Image
Image
Image


ΦΟΡΕΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

«Εμβληματικές δράσεις σε διαθεματικές επιστημονικές περιοχές με ειδικό ενδιαφέρον για την σύνδεση με τον παραγωγικό ιστό»
Προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας, Ενίσχυση βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας
Ενότητα Agriculture and Food Industry:  Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον  
Φορέας Υλοποίησης Υπουργείο Οικονομικών,
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Ταμείου Ανάκαμψης