Πρωτογενής γεωργική παραγωγή Οπωροκηπευτικών

Η πρωτογενής γεωργική παραγωγή οπωροκηπευτικών προϊόντων απειλείται από τους εχθρούς των καλλιεργειών, ενώ τα διαθέσιμα φυτοπροστατευτικά δεν αρκούν. 

Στα επόμενα χρόνια αναμένεται μια δραματική μείωση των γεωργικών φαρμάκων, σύμφωνα με την «Πράσινη Συμφωνία» η οποία έχει θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ τα προβλήματα στη παραγωγή οπωροκηπευτικών στην Ελλάδα εντείνονται.

Η σύγχρονη φυτοπροστασία θα πρέπει να βασισθεί σε εναλλακτικές λύσεις, που θα αναπτυχθούν υπό το πρίσμα των εξελίξεων στη βιοτεχνολογία, στη (βιο)πληροφορική και στη μηχανολογία/γεωργία ακριβείας, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών, με καινοτόμες πράσινες προσεγγίσεις.

Νέα

28/02/2024

Συνέντευξη του καθηγητή Γιάννη Βόντα στην “Κ” για το πρόγραμμα “Καινοτόμος φυτοπροστασία και περιβάλλον” που χρηματοδοτείται απο την ΓΓΕΚ

O Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας IMBB του ΙΤΕ και καθηγητής φαρμακολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών…

28/02/2024

Νέους, πιο φιλικούς στο περιβάλλον και στον άνθρωπο τρόπους καλλιέργειας αναζητούν ερευνητές από πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας,…

11/12/2023

Η ομάδα της Καινοτόμου Φυτοπροστασίας έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις εξής Συνέδρια – Ερευνητικές Δράσεις Φωτογραφίες της Ομάδας της Καινοτόμου…

16/11/2023

Εκδηλώσεις

10/01/2024

@

1:00 pm

-

6:30 pm

Ribosomal Proteins, Splicing and Cell Competition. Connecting the dots

Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine - UoC Medical School - IMBB-FORTH - UCRC

Ribosomal Proteins, Splicing and Cell Competition. Connecting the dots

Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine - UoC Medical School - IMBB-FORTH - UCRC

Ομιλητής :

Evgenia Ntini Group Leader, IMBB- FORTH

empty_field

Τοποθεσία :

empty_field

Τοποθεσία :

Υλικό :

15/02/2024

@

9:00 am

-

11:00 am

Clinical applications of Radiation Oncology

Research Seminars - UoC Medical School - FORTH - UCRC

Clinical applications of Radiation Oncology

Research Seminars - UoC Medical School - FORTH - UCRC

Ομιλητής :

Maria Tolia Associate Professor of Radiotherapy, UoC Medical School

Matthieu LAVIGNE Gene Control Mechanism Lab

Τοποθεσία :

“Seminar Room 1”, FORTH’s bldg

Τοποθεσία :

Υλικό :

15/12/2023

@

12:00 pm

-

5:00 pm

Adaptations in synaptic transmission in the prefrontal cortex during postnatal development could lead to cognitive deficits in the MAM mouse model of schizophrenia

IMBB COLLOQUIUM

Adaptations in synaptic transmission in the prefrontal cortex during postnatal development could lead to cognitive deficits in the MAM mouse model of schizophrenia

IMBB COLLOQUIUM

Ομιλητής :

Konstantinos DISKOS (PhD Candidate, Sidiropoulou Lab)

empty_field

Τοποθεσία :

“Seminar Room 1”, FORTH’s bldg

Τοποθεσία :

Υλικό :

Οπωροκηπευτικά στην Ελλάδα

Αποτελούν το 50% εξαγωγών πρωτογενούς τομέα

Οι καλλιέργιες τους καταλαμβάνουν περίπου 1 εκ στρέμματα

Το 50% της φυτοπροστασίας στην Ελλάδα γίνεται με χημικά φάρμακα

30% των καλλιεργιών έχουν υποστεί ζημιές από εχθρούς

Νέοι δυσεξόντωτοι «εχθροί», εξαιτίας και της κλιματικής αλλαγής

Δεν αρκούν τα διαθέσιμα φυτοπροστατευτικά (Green deal)

Πρόσφατα Νέα

O Γιάννης Βόντας, Διευθυντής του Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας IMBB του ΙΤΕ και καθηγητής φαρμακολογίας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών…

Νέους, πιο φιλικούς στο περιβάλλον και στον άνθρωπο τρόπους καλλιέργειας αναζητούν ερευνητές από πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα της χώρας μας,…

Η ομάδα της Καινοτόμου Φυτοπροστασίας έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις εξής Συνέδρια – Ερευνητικές Δράσεις Φωτογραφίες της Ομάδας της Καινοτόμου…

Εκδηλώσεις

10/01/2024

@

1:00 pm

-

6:30 pm

Ribosomal Proteins, Splicing and Cell Competition. Connecting the dots

Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine - UoC Medical School - IMBB-FORTH - UCRC

Ribosomal Proteins, Splicing and Cell Competition. Connecting the dots

Joint Seminar Series in Translational and Clinical Medicine - UoC Medical School - IMBB-FORTH - UCRC

Ομιλητής :

Evgenia Ntini Group Leader, IMBB- FORTH

empty_field

Τοποθεσία :

empty_field

Τοποθεσία :

Υλικό :

15/02/2024

@

9:00 am

-

11:00 am

Clinical applications of Radiation Oncology

Research Seminars - UoC Medical School - FORTH - UCRC

Clinical applications of Radiation Oncology

Research Seminars - UoC Medical School - FORTH - UCRC

Ομιλητής :

Maria Tolia Associate Professor of Radiotherapy, UoC Medical School

Matthieu LAVIGNE Gene Control Mechanism Lab

Τοποθεσία :

“Seminar Room 1”, FORTH’s bldg

Τοποθεσία :

Υλικό :

15/12/2023

@

12:00 pm

-

5:00 pm

Adaptations in synaptic transmission in the prefrontal cortex during postnatal development could lead to cognitive deficits in the MAM mouse model of schizophrenia

IMBB COLLOQUIUM

Adaptations in synaptic transmission in the prefrontal cortex during postnatal development could lead to cognitive deficits in the MAM mouse model of schizophrenia

IMBB COLLOQUIUM

Ομιλητής :

Konstantinos DISKOS (PhD Candidate, Sidiropoulou Lab)

empty_field

Τοποθεσία :

“Seminar Room 1”, FORTH’s bldg

Τοποθεσία :

Υλικό :

Ακολουθήστε μας στο