Καινοτόμος Φυτοπροστασία – Συμμετοχή σε Συνέδρια

Η ομάδα της Καινοτόμου Φυτοπροστασίας έχει συμμετάσχει μέχρι στιγμής στις εξής Συνέδρια – Ερευνητικές Δράσεις

Φωτογραφίες της Ομάδας της Καινοτόμου Φυτοπροστασίας