Περιγραφή & Ενότητες Εργασίας

Σκοπός της Δράσης

H παρούσα Εμβληματική Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη σύγχρονων τεχνολογιών, έξυπνων στρατηγικών και καινοτόμων προϊόντων που στόχο έχουν τη βιώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική φυτοπροστασία. 

Προσεγγίσεις του Ερευνητικού Έργου

 • Ανάπτυξη προγνωστικών μοντέλων, τεχνολογιών και στρατηγικών πρόβλεψης  εχθρών και ασθενειών
 • Ανάπτυξη διαγνωστικών μεθόδων για την ταυτοποίηση των εχθρών και τον
  έλεγχο της αποτελεσματικότητας των φυτοπροστατευτικών
 • Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων βιοφυτοπροστατευτικών, όπως
  βιοδιεγέρτες, βιοεντομοκτόνα, φερομόνες, μοριακά εντομοκτόνα
 • Βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας της βιολογικής
  καταπολέμησης και αξιοποίηση της λειτουργικής βιοποικιλότητας
 • Εφαρμογές ακριβείας για τα φυτοπροστατευτικά και έξυπνες βάσεις
  δεδομένων για τη έλτιστη διαχείριση της φυτοπροστασίας
Πράσινη Συμφωνία Για Την Ευρώπη

Για Ένα Υγιές Σύστημα Τροφίμων Για Τους Ανθρώπους Και Τον Πλανήτη

 • Βιώσιμη Παραγωγή Οπωροκηπευτικών
 • Μεγάλη μείωση συνθετικών γεωργικών φαρμάκων και ελαχιστοποίηση υπολειμμάτων.
 • Εκπαίδευση πλήθους νέων επιστημόνων (Brain gain)
 • Ανάπτυξη δικτύου συνεργειών και δομημένων συνεργασιών ανάμεσα σε 10 ελληνικά ερευνητικά ιδρύματα.