Ενότητα Εργασίας 2

Ενότητα Εργασίας 2

Καταγραφή, ταυτοποίηση και προγνωστικά μοντέλα για εχθρούς και επιδημίες

Υπεύθυνος ΕΕ2