Ενότητα Εργασίας 6

Ενότητα Εργασίας 6

Ένταξη καινοτομίας σε Προγράμματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης

Υπεύθυνος ΕΕ6

Ενότητα 6.1 - Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές στα κηπευτικά (τομάτα)

Π6.1.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για τη ντομάτα, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά

Mε βάση τα αποτελέσματα των ΠΕ1-6, συγκεκριμένα για την καλλιέργεια της τομάτας, θα σχεδιαστεί και δοκιμαστεί βελτιωμένο πρωτόκολλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των εχθρών της ντομάτας. Στην πιλοτική εφαρμογή, η οποία θα γίνει σε πειράματα θερμοκηπίου, θα ενσωματωθούν τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία, οι μέθοδοι και τα βελτιωμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, προκειμένου για τη βέλτιστη φυτοπροστασία, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναφορικά με τη χρήση ΦΠ.

  • Θερμοκήπιο πολλαπλών θαλάμων στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ) – Ηράκλειο (GPS: 35°18’56.37″N, 25°6’26.42″E).
  • Το θερμοκήπιο καταλαμβάνει έκταση 210 τ.μ. και περιέχει 12 απομονωμένους θαλάμους (3×4μ), με πόρτες κατασκευασμένες από εντομοστεγές δίχτυ και επαρκή αερισμό από οροφή και πλευρικά.
Θερμοκήπιο πολλαπλών θαλάμων
Πειραματικός Σχεδιασμός

Π6.1.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη ντομάτα

Τα προγράμματα αυτά θα αξιολογηθούν – δοκιμαστούν πιλοτικά σε πειράματα στην τελευταία φάση του έργου σε καλλιέργεια τομάτας, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, το κόστος καταπολέμησης, τα υπολείμματα στην καλλιέργεια και την αειφορία (sustainability) των επεμβάσεων.

Ενότητα 6.2 - Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές στα εσπεριδοειδή

Π6.2.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για εσπεριδοειδή, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά

Mε βάση τα αποτελέσματα των ΠΕ1-6, συγκεκριμένα για εσπεριδοειδή, θα σχεδιαστεί και δοκιμαστεί βελτιωμένο πρωτόκολλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των εχθρών και ασθενειών των εσπεριδοειδών. Στην πιλοτική εφαρμογή, θα ενσωματωθούν τα σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία, οι μέθοδοι και τα βελτιωμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα, προκειμένου για τη βέλτιση φυτοπροστασία, με το ελάχιστο δυνατό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναφορικά με τη  χρήση Γ.Φ.

Πειραματικοί αγροί

Οπωρώνες στην περιοχή της Κορίνθου

  • Προσδιορισμός κύριων εχθρών
  • Παρακολούθηση –βελτίωση μεθόδων παρακολούθησης
  • Σχεδίαση και εφαρμογή πρωτοκόλλων διαχείρισης

Δενδροκομείο του ΓΠΑ (πορτοκαλιές και μανταρινιές)

Π6.2.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη εσπεριδοειδή

Τα προγράμματα αυτά θα αξιολογηθούν – δοκιμαστούν πιλοτικά σε πειράματα στην τελευταία φάση του έργου εσπεριδοειδή, με έμφαση στην αποτελεσματικότητα, το κόστος καταπολέμησης, τα υπολείμματα στην καλλιέργεια και την αειφορία (sustainability) των επεμβάσεων.

Ενότητα 6.3 - Βελτιωμένο IPM και πιλοτικές εφαρμογές σε επιτραπέζια σταφύλια

Π6.3.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM σε επιτραπέζια σταφύλια, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά

Mε βάση τα αποτελέσματα των ΠΕ1-6, συγκεκριμένα για την καλλιέργεια επιτραπέζιων σταφυλιών, θα σχεδιαστεί και δοκιμαστεί βελτιωμένο πρωτόκολλο ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών και εχθρών στο αμπέλι. θα ενσωματωθούν:

Α) σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία όπως Σύστημα Λήψης Απόφασης (DSS) για την έγκυρη εφαρμογή ΦΠΠ καθώς και συστήματα πρόγνωσης ασθενειών και εντόμων βάσει καταγραφών περιβαλλοντικών δεδομένων αγρού (διαθέσιμος σταθμός από το ΜΦΙ) και virtual σταθμού, Β) μέθοδοι και βελτιωμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα έχουν δοκιμαστεί από τους εταίρους της Εμβληματικής Δράσης και τα οποία θα πληρούν τις προϋποθέσεις ασφάλειας και ωριμότητας ανάπτυξης για δοκιμή στον αγρό (διαθεσιμότητα σε επαρκείς ποσότητες, μελετημένη δράση in planta, ασφάλεια χρήσης, κ.ά.), και Γ) θετικός μάρτυρας, δηλ. επεμβάσεις (πρακτικές και φυτοπροστατευτικά προϊόντα) που εφαρμόζονται από τον παραγωγό.

Πιλοτικός αμπελώνας  – Περιοχή Αλεξάνδρεια Ημαθείας

Επιτραπέζια ποικιλία Crimson Seedless

Εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού

Σύστημα πρόγνωσης ασθενειών/εχθρών της αμπέλου και λήψης αποφάσεων HORTA (Agrigenius)

Π6.3.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ σε επιτραπέζια σταφύλια

Αποτελέσματα αξιολόγησης προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης σε επιτραπέζια σταφύλια, με έμφαση τoν στόχο, την αποτελεσματικότητα, το κόστος καταπολέμησης, τα υπολείμματα στην καλλιέργεια και την αειφορία (sustainability) των επεμβάσεων.