Παραδοτέα

Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος ΦορέαςΠαράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π1.1.1. Αποτελέσματα σύγκρισης νέων ηλεκτρονικών και συμβατικών παγίδωνΕΛΓΟ18Έκθεση
Π1.3.1 Μεθοδολογία Χαρτογράφησης αγρών – διάγνωσης ιώσεων σε εσπεριδοειδή (CTV)ΕΛΓΟ20Πρότυπο
Π1.4.1 Μοντέλα αυτοματοποιημένης αναγνώρισης ζιζανίων για χρήση από drone (Μ18) (ΕΛΓΟ-Φερεντίνος) για την υποστήριξη συστήματος δημιουργίας ζωνών διαφοροποιημένης εφαρμογής ζιζανιοκτόνωνΕΛΓΟ18Πρότυπο
Π1.5.2. Μοντέλα αναγνώρισης ασθενειών με έμφαση στη χρήση εικόνων από drone ΕΛΓΟ20Έκθεση
Π2.2.1 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας – εντομολογικοί εχθροί ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π2.3.2 Αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνολογίας αλληλούχησης σε αυτοφυή φυτά και έντομα-φορείς ως εργαλείο πρόβλεψης της εμφάνισης επιδημιών ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π2.4.1 Αναφορά πρόβλεψης επιδημιών σημαντικών ιολογικών ασθενειών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π3.6.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας επιλεγμένων dsRNA στη μύγα της Μεσογείου ΕΛΓΟ12Έκθεση
Π3.6.2 Αναφορά αποτελεσματικότητας in planta χορήγησης dsRNA εντομοκτόνων μέσω έγχυσης στον κορμό δέντρων ΕΛΓΟ18Δημοσίευση
Π3.7.3 Πράσινη σύνθεση νανο-παρασιτοκτόνων με χρήση μεταλλικών νανοσωματιδίων (ΜΝΡ) για αντιμετώπιση εχθρών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ18Πρότυπο
Π3.7.4 Αποτελεσματικότητα μεταλλικών νανοσωματιδίων (ΜΝΡ) έναντι παθογόνων και εχθρών των εσπεριδοειδών ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π3.13.2 Έκθεση αξιολόγησης της τοξικότητας βιοεντομοκτόνων σε επικονιαστές ΕΛΓΟ28Έκθεση
Π4.1.1 Βιολογικές παράμετροι πληθυσμών αρπακτικών με βελτιωμένη αρμοστικότητα σε εμπορικές ποικιλίες τομάτας και γενοτύπους από Τράπεζες Γενετικού υλικού ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π4.1.1 Βιολογικές παράμετροι πληθυσμών αρπακτικών με βελτιωμένη αρμοστικότητα σε εμπορικές ποικιλίες τομάτας και γενοτύπους από Τράπεζες Γενετικού υλικού ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π4.1.2 Αποτελέσματα επιλογής σε φυσικούς εχθρούς με μεγαλύτερη αρμοστικότητα στη τομάτα ΕΛΓΟ28Πιλοτική Κατασκευή
Π4.2.1 Αποτελέσματα επιλογής σε φυσικούς εχθρούς με επιλεγμένα ΦΠ ΕΛΓΟ24Πιλοτική Κατασκευή
Π 4.6.4 Αναφορά αποτελεσματικότητας επιλεγμένων ειδών Bacillus και Pseudomonas έναντι του νηματώδη Xiphinema index σε in vitro και σε in vivo πειράματα ΕΛΓΟ24Δημοσίευση
Π7.1.1 Αναφορά δράσεων για την κοινωνικοοινομική αξιολόγηση καινοτόμων προϊόντων και μεθοδολογιών ΕΛΓΟ24Έκθεση
Π7.4 Αναφορά διάχυσης επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ7 ΕΛΓΟ28Έκθεση

Τίτλος Παραδοτέου Υπεύθυνος Φορέας Παράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π1.1.3 Στρατηγική παρακολούθησης των πληθυσμών των εχθρών ΓΠΑ18Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π1.2.2 Μοριακά διαγνωστικά «Ready to Go Lyophylised pellets» ΓΠΑ18Πιλοτικό κατασκευή
Π1.6.1 Ηλεκτροχημικοί κυτταρικοί ή/και νανοπολυμερικοί βιοαισθητήρες για την ανίχνευση ωχρατοξινών σε επιτραπέζια σταφύλια ΓΠΑ20Πρότυπο
Π1.6.2 Κυτταρικοί βιοιασθητήρες για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε επιτραπέζια σταφύλια ΓΠΑ20Πρότυπο
Π1.6.3 Ενζυμικοί βιοαισθητήρες για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών σε οπωροκηπευτικά ΓΠΑ18Πρότυπο
Π.2.1.1: Βιοκλιματικά μοντέλα για τους εχθρούς ΓΠΑ24Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π2.1.2 Δημογραφικά μοντέλα αύξησης του πληθυσμού ΓΠΑ24Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π2.1.3 Προγνωστικά μοντέλα ασθενειών αμπέλου και τομάτας ΓΠΑ24Έκθεση
Π2.2.5 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας στα ζιζανιοκτόνα ΓΠΑ18Έκθεση
Π2.2.6 Μοριακή ανίχνευση ανθεκτικότητας ζιζανίων ΓΠΑ24Έκθεση
Π2.3.3 Αποτελέσματα μελέτης επιδημιολογικών παραμέτρων του ιού του καρουλιάσματος των φύλλων της τομάτας Νέο Δελχί (ToLCNDV)ΓΠΑ24Έκθεση
Π2.3.4 Αναφορά για την επικινδυνότητα στελεχών του ιού του κηλιδωτού μαρασμού της τομάτας (ΤSWV) που υπερπηδούν την ανθεκτικότητα Sw-5 της τομάτας (TSWV-RB), για την πρόβλεψη και αντιμετώπιση επιδημιώνΓΠΑ24Έκθεση
Π2.5 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ2ΓΠΑ28Δημοσίευση
Π3.1.2 Αναφορά αποτελεσματικότητας των βιοεντομοκτόνων φυτικής προέλευσης για την αντιμετώπιση των κομβονηματωδώνΓΠΑ18Έκθεση
Π3.1.3 Ανάλυση της μετακίνησης των φυτικών εκχυλισμάτων εντός του φυτού τομάτας και στο έδαφος.ΓΠΑ24Έκθεση
Π3.2.2 Νέας γενιάς μορφοτυποποιημένο προσελκυστικό για την εφαρμογή μεθόδου attract and kill για το Η. halysΓΠΑ18Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.3.1 Πρωτόκολλο εφαρμογής παρεμπόδισης σύζευξης ενάντια στο Grapholita molestaΓΠΑ18Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.4.1 Αποτελεσματικότητα εμπορικών σκευασμάτων βιοδιεγερτών έναντι ασθενειών της τομάτας και της αμπέλουΓΠΑ24Έκθεση
Π3.5.5 Αναφορά δραστικότητα τοξικών μεταβολιτών του μύκητα Mucor hiemalis έναντι λεπιδοπέτρων (L. botrana) και ημίπτερων (H. halys)ΓΠΑ18Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.6.3 Ανάπτυξη μεθόδου VEGAN HIGS και αξιολόγηση αποτελεσματικότητας της εφαρμογής RNAi σε σολανώδη και κολοκυνθοειδήΓΠΑ18Έκθεση
Π3.6.4 Ιόμορφα σωμάτια (VLP) για την αποτελεσματική παράδοση σημάτων RNAi σε επιβλαβή λεπιδόπετραΓΠΑ24Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π3.9.1 Αποτελεσματικότητα μη-χημικών μεθόδων (hot foam) διαχείρισης ζιζανίων σε πολυετείς καλλιέργειες και κηπευτικάΓΠΑ18Δημοσίευση
3.10.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων χημικών και φυσικών απολυμαντικών μεθόδων για παθογόναΓΠΑ18Πρότυπο
Π3.12.3 Αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών επιτραπέζιου σταφυλιού στην όξινη σήψη και στην επιμόλυνση με ωχρατοξίνηΓΠΑ24Έκθεση
Π3.12.4 Μοριακή ανάλυση μηχανισμών ανθεκτικότητας ποικιλιών επιτραπέζιου σταφυλιού στην όξινη σήψη και στην επιμόλυνση με ωχρατοξίνΓΠΑ24Δημοσίευση
Π3.12.5. Αξιολόγηση ανθεκτικότητας κηπευτικών στους μύκητες Botrytis cinerea και Fusarium oxysporumΓΠΑ12Έκθεση
Π4.4.2 Καλές πρακτικές για την χρήση των αυτοφυών φυτών σε καλλιέργεια τομάταςΓΠΑ18Δημοσίευση
Π4.4.3 Αναφορά σχετική με την αξιοποίηση της ενδημικής βιοποικιλότητας και υποβοήθηση ιθαγενών αρπακτικών για την βιολογική καταπολέμηση της μύγας της ΜεσογείουΓΠΑ24Μελέτη ως αποτέλεσμα συμβουλευτικής υπηρεσίας
Π4.5.5 Χαρακτηρισμός μικροβιώματος σε ποικιλίες τομάτας και αγγουριάς με ανθεκτικότητα στους μύκητες Botrytis cinerea και Fusarium oxysporum και απομόνωση βακτηρίων με σκοπό το σχηματισμό αντιπροσωπευτικής συλλογήςΓΠΑ24Δημοσίευση
Π4.5.6 Μελέτη αποτελεσματικότητας συνθετικών μικροβιακών κοινοτήτων σε ευπαθείς ποικιλίες τομάτας και αγγουριάς έναντι των μυκήτων Botrytis cinerea και Fusarium oxysporumΓΠΑ28Έκθεση
Π4.5.7 Αναφορά αποτελεσματικότητας βιολογικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση του ωιδίου και της όξινης σήψης σε εμπορικούς αμπελώνες επιτραπέζιων ποικιλιών αμπέλουΓΠΑ24Πρότυπο
Π 4.6. 1 Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των μεταβολιτών και των κυττάρων των υπό δοκιμή βακτηρίων στους κομβονηματώδεις.ΓΠΑ12Έκθεση
Π4.6.2 Αναφορά της συμπεριφοράς των μεταβολιτών (μετακίνηση, προσρόφηση, αποδόμηση) των βακτηρίων στο έδαφος.ΓΠΑ12Δημοσίευση
Π4.6.3 Αναφορά της διασυστηματικής δράσης και της επαγωγής ανθεκτικότητας των βακτηρίων σε φυτά τομάτας.ΓΠΑ12Δημοσίευση
Π4.7.1 Αξιοποίηση της φυσικής βλάστησης για τη διαχείριση των ζιζανίωνΓΠΑ20Έκθεση
Π4.7.2 Αποτελεσματικότητα στελεχοκοπής και αμειψισποράς στη μείωση του δυναμικού αναπαραγωγής και της τράπεζας σπόρων εδάφους των ζιζανίωνΓΠΑ24Έκθεση
Π5.1.1. Βέλτιστη ρύθμιση ψεκαστικών μηχανημάτων για ψεκασμό ακριβείας (Μ12)ΓΠΑ12Πρότυπο
Π5.1.2. Διερεύνηση ψεκαστικών παραμέτρων στη χρήση βιολογικών σκευασμάτωνΓΠΑ12Έκθεση
Π5.3.1. Πρωτόκολλα χρήσης ψεκαστικών dronesΓΠΑ18Έκθεση
Π5.3.2. Σύγκριση αποτελεσματικότητας ψεκασμού με drones και συμβατικών μηχανημάτωνΓΠΑ18Έκθεση
Π.5.6.1 Διαδραστική πλατφόρμα φυτοπροστασίαςΓΠΑ24Ιστότοπος
Π5.7 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ5ΓΠΑ24Δημοσίευση
Π6.3.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM σε επιτραπέζια σταφύλια, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικάΓΠΑ24Πρότυπο
Π6.3.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ σε επιτραπέζια σταφύλιαΓΠΑ28Έκθεση
Π7.1.2 Αποτίμηση και προτάσεις για τη βελτίωση της αποδοχής των νέων τεχνολογιώνΓΠΑ28Έκθεση
Π7.2.1 Προσδιορισμός περιβαλλοντικής αειφορίας σε επιλεγμένες πιλοτικές εφαρμογέςΓΠΑ28Έκθεση
Π7.2.2 Δημιουργία βάσης γνώσεων περιβαλλοντικής αποτίμησης φυτοπροστατευτικών στρατηγικών με τα νέα ή βελτιωμένα σχεδία ΟΔΕ & ΑΓΠΑ24Δημοσίευση
Π7.2.3 Στρατηγικές και προτάσεις προσαρμογής στην κλιματική αλλαγήκαι μετριασμού των περιβαλλοντικών επιπτώσεωνΓΠΑ28Έκθεση

Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος ΦορέαςΠαράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π1.2.5 Πρωτόκολλα ανάλυσης ιολογικών ασθενειών με τεχνολογία αλληλούχησης υψηλής απόδοσης HTS ΑΠΘ18Πρότυπο
Π1.5.1 Φασματικές τεχνολογίες για διάγνωση των ασθενειών ωίδιο σε αμπέλια και τεφρά σήψη σε τομάτα ΑΠΘ20Πρότυπο
Π2.2.3 Πανελλαδικά δεδομένα βιοδοκιμών ανθεκτικότητας – μυκητολογικοί εχθροί ΑΠΘ18Έκθεση
Π2.2.4 Μοριακή ανίχνευση και ανάλυση μεταλλαγών ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων ΑΠΘ24Έκθεση
Π2.3.1 Αποτελέσματα εφαρμογής της τεχνολογίας αλληλούχησης σε αυτοφυή φυτά και έντομα-φορείς ως εργαλείο πρόβλεψης της εμφάνισης επιδημιών ιολογικών ασθενειών στις καλλιέργειες κηπευτικώνΑΠΘ24Έκθεση
Π2.3.5 Αξιολόγηση ενδημικής λειτουργικής βιοποικιλότητας (φυτά τράπεζες) προς εκμετάλλευση ως προς την ευπάθειά τους σε ιούςΑΠΘ24Έκθεση
Π2.3.6 Καταγραφή ιών και ιοειδών που προσβάλλουν τις καλλιέργειες ενδιαφέροντος της εμβληματικής δράσηςΑΠΘ24Έκθεση
Π3.4.8 Αντιμικροβιακή δραστικότητα επιλεγμένων βασικών ουσιών (Basic substances) στην αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών της ροδακινιάςΑΠΘ24Έκθεση
Π3.4.9 Ανάλυση επαγωγής μηχανισμών άμυνας στη ροδακινιά μετά από εφαρμογή Βασικών Ουσιών (Basic substances)ΑΠΘ24Έκθεση
Π3.5.6 Αναφορά αποτελεσματικότητας φυτοπροστατευτικών προέλευσης συμβιωτικών οργανισμών ΕΠΝ στην Tuta absoluta, στο Tetranychus urticae και σε αρπακτικά ακάρεαΑΠΘ18Έκθεση
Π3.6.6 Ανάπτυξη βιομυκητοκτόνων εξωγενούς εφαρμογής (Spray Induced Gene Silencing -SIGS) για την αντιμετώπιση μετασυλλεκτικών παθογόνων του επιτραπέζιου σταφυλιού και των εσπεριδοειδώνΑΠΘ24Έκθεση
Π3.8.1 Ανάπτυξη και αξιολόγηση καινοτόμων μορφών φυσικού ζεολίθου έναντι εχθρών ντομάτας και ροδακινιάςΑΠΘ18Πρότυπο
Π.3.12.6. Συγκριτική μεταγραφωμική ανάλυση ειδών του Monilinia spp. κατά την αλληλεπίδρασή τους με τη ροδακινιά ως εργαλείο εντοπισμού παραγόντων μολυσματικότητας των παθογόνωνΑΠΘ18Δημοσίευση
Π.3.12.7 Συγκριτική μεταγραφωμική ανάλυση καρπών ροδακινιάς κατά την αλληλεπίδρασή τους με είδη του γένους Monilinia spp ως εργαλείο εντοπισμού παραγόντων άμυνας της ροδακινιάςΑΠΘ24Δημοσίευση
Π.4.5.8 Aξιολόγηση και αξιοποίηση της ενδημικής λειτουργικής μικροβιακής ποικιλότητας για την αντιμετώπιση των ασθενειών του ξύλου της αμπέλου σε επιτραπέζιες ποικιλίεςΑΠΘ24Δημοσίευση

Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος ΦορέαςΠαράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π1.2.1. Μοριακά διαγνωστικά LAMP για την ανίχνευση φυτοπαθολογικών εχθρών – παθογόνων ΙΤΕ12Πιλοτικό Κατασκευή
Π1.2.3 Μοριακά διαγνωστικά υπερευαίσθητης πλατφόρμας ανίχνευσης ddPCR ΙΤΕ20Πρότυπο
Π1.7.1 Μοριακή και λειτουργική ανάλυση νέων μηχανισμών ανθεκτικότητας – μοριακοί δείκτες ΙΤΕ20Δημοσίευση
Π1.8.1 Μοριακό πρωτόκολλο για τον έλεγχο της απόκρισης των φυτών σε βιοδιεγέρτες ή φυσικά χημικά, έναντι των εντόμων ΙΤΕ18Πρότυπο
Π1.9.1 Έκθεση αποτελεσμάτων ταυτόχρονων μολύνσεων ιών και ιοειδών ΙΤΕ18Έκθεση
Π1.10 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ1 ΙΤΕ20Δημοσίευση
Π2.2.2 Μοριακή ανίχνευση και ανάλυση βιοτύπων, παθογόνων και μεταλλαγών ανθεκτικότητας – εντομολογικοί εχθροίΙΤΕ18Έκθεση
Π3.5.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας των νέων μικροβιακών βιοεντομοκτόνων έναντι εντόμωνΙΤΕ18Έκθεση
Π.3.5.2. Αναφορά αποτελεσματικότητας των νέων μικροβιακών βιοφυτοπροστατευτικών έναντι μυκήτων και βακτηρίωνΙΤΕ18Έκθεση
Π.3.5.3 Βέλτιστες συνθήκες in vitro καλλιέργειας παραγωγής των βιοδραστικών μορίων/ενώσεωνΙΤΕ12Έκθεση
Π.3.5.4 Αποτελέσματα κλασμάτωσης-διαχωρισμού και ταυτοποίησης των βιοδραστικών μορίωνΙΤΕ15Πιλοτικό κατασκευή
Π3.6.5 Σκευάσματα dsRNA-BioClay έναντι εντόμωνΙΤΕ24Πρότυπο
Π3.11.1 Επιλογή αναστολέων ανθεκτικότηταςΙΤΕ6Έκθεση
Π3.11.2 Αναφορά σχετικά με επίδραση επιλεγμένων αναστολέων στην ενεργότητα ανασυνδυασμένων cytochrome P450s και ανθεκτικότητα εχθρών καλλιεργειώνΙΤΕ18Έκθεση
Π3.11.3 Αναφορά σχετικά με την ταυτοποίηση και απομόνωση δυνητικά δραστικών μορίων και την πιλοτική παραγωγή και μορφοποίηση προϊόντων για εφαρμογήΙΤΕ24Έκθεση
Π.4.5.1. Αποτελέσματα in vitro βιοδοκιμών ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων (ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων ως μονά στελέχη και ως μίγματα στελεχών)ITE18Πιλοτικό κατασκευή
Π.4.5.2. Αποτελέσματα in vivo - in planta βιοδοκιμών ενδοφυτικών μικροβιακών απομονώσεων ενάντια σε μύκητες, ωομύκητες και βακτήριαΙΤΕ24Έκθεση
Π.4.5.3 Αποτελέσματα μελετών τρόπου δράσης – επαγωγής άμυνας φυτών επιλεγμένων στελεχών μικροοργανισμώνΙΤΕ20Δημοσίευση
Π.4.5.4 Γονιδιωματική αλληλούχιση επιλεγμένων στελεχών για τη μελέτη της γενετικής βάσης της βιοσύνθεσης βιοδραστικών ουσιώνΙΤΕ24Δημοσίευση
Π5.4.1 Αναβάθμιση και ενημέρωση Βάσης Δεδομένων Γάλανθος με δεδομένα για τους εχθρούς των οπωροκηπευτικών της ΕλλάδαςΙΤΕ24Ιστότοπος
Π5.5.1 Ενημερωμένη διαδικτυακή πλατφόρμα καταγραφής των ιώνΙΤΕ24Ιστότοπος
Π7.3.1 Αναφορά δράσεων για την προστασία πνευματικής ΄περιουσίαςΙΤΕ28Έκθεση
Π7.3.2 Ανάλυση αγοράς και σχεδιασμός εμπορικής αξιοποίησηςΙΤΕ28Έκθεση

Τίτλος Παραδοτέου Υπεύθυνος Φορέας Παράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π1.1.2 Αποτελέσματα αξιολόγησης νέων ελκυστικών σε διαφορετικούς τύπους παγίδων ΜΦΙ18Έκθεση
Π1.2.4 Προσδιορισμός ωομυκήτων σε φυτά τομάτας με εφαρμογή τεχνολογίας αλληλούχισης DNA τρίτης γενεάς ΜΦΙ18Πρότυπο
Π3.1.1 Αναφορά αποτελεσματικότητας των βιοεντομοκτόνων φυτικής προέλευσης σε eντομολογικούς εχθρούς ΜΦΙ18Έκθεση
Π3.2.1 Βελτιωμένα ελκυστικά και συνδυασμοί και νέες μορφές τυποποίησης σκευασμάτων για τη μύγα της Μεσογείου ΜΦΙ18Έκθεση
Π3.3.2 Πρωτόκολλο εφαρμογής παρεμπόδισης σύζευξης στo Tuta absoluta σε υπαίθρια και βιομηχανική καλλιέργεια τομάταςΜΦΙ18Έκθεση
Π3.4.6 Αποτελεσματικότητα Plant Growth Promoting Rizobacteria (PGPRs) για την αντιμετώπιση ιολογικών ασθενειών στα κηπευτικάΜΦΙ24Έκθεση
Π3.4.7 Μοριακή βάση δράσης Plant Growth Promoting Rizobacteria (PGPRs)ΜΦΙ28Δημοσίευση
Π3.7.1 Αποτελεσματικότητα νανοσκευασμάτων «βασικής ουσίας» και συνδυασμών τηςΜΦΙ24Έκθεση
Π3.7.2 Τρόπος δράσης νανοσκευασμάτων βασικής ουσίας στα κηπευτικάΜΦΙ28Έκθεση
Π3.7.5 Παρασκευή καινοτόμων νανοσκευασμάτων ζιζανιοκτονωνΜΦΙ18Πρότυπο
Π3.7.6 Αξιολόγηση καινοτόμων ζιζανιοκτόνων με χρήση νανοσκευασμάτωνΜΦΙ24Έκθεση
Π3.13.1 Έκθεση αξιολόγησης της τοξικότητας βιοεντομοκτόνων σε ωφέλιμα αρθρόποδαΜΦΙ28Έκθεση
Π3.13.5 Ασφάλεια χρήσης νανοσωματιδίωνΜΦΙ28Έκθεση
Π3.14 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ3ΜΦΙ28Δημοσίευση
Π4.3.1. Πρωτόκολλο εξαπόλυσης παρασιτοειδών Anagyrus vladimiri για αντιμετώπιση ψευδοκόκκων σε εσπεριδοειδή και πυρηνόκαρπαΜΦΙ24Πρότυπο
Π4.8.1 Αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας των φυτών κάλυψης με τεχνολογίες σπόρου (biopriming), σε ελεγχόμενες συνθήκες ανάπτυξηςΜΦΙ18Έκθεση
Π4.8.2. Αξιολόγηση των τεχνολογιών σπόρου για αύξηση της προσαρμοστικής ικανότητας φυτών κάλυψης μέσω πειράματος αγρού για την μελέτη 3-4 συστημάτων φυτών κάλυψηςΜΦΙ24Έκθεση
Π4.8.3 Χαρακτηρισμός μικροβιώματος μέσω της χρήσης της εφαρμογής Illumina Metabarcoding (με χρήση διεθνούς μεθοδολογίας) για την ανάλυση πολλαπλών δειγμάτων από επιλεγμένα συστήματα φυτών κάλυψης.ΜΦΙ24Δημοσίευση
Π4.9.1 Δεδομένα βιοδοκιμών για προσέλκυση του παρασιτοειδούς παρουσία των CMV και PVY σε φυτά τομάταςΜΦΙ12Έκθεση
Π4.9.2 Δεδομένα βιοδοκιμών για τη συσχέτιση της προσέλκυσης των παρασιτοειδών με συγκεκριμένες πρωτεΐνες των ιών.ΜΦΙ24Έκθεση
Π4.9.3 Διαφορικά εκφραζόμενα μονοπάτια, Gene Ontologies και γονίδια στα CMV και PVY μολυσμένα φυτά σχετιζόμενα με την προσέλκυση του παρασιτοειδούςΜΦΙ24Δημοσίευση
Π4.9.4 Διαφορικά εκφραζόμενα μονοπάτια, Gene Ontologies και γονίδια σχετιζόμενα με την προσέλκυση του παρασιτοειδούς παρουσία αφίδωνΜΦΙ24Έκθεση
Π6.2.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για εσπεριδοειδή, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικάΜΦΙ24Πρότυπο
Π6.2.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη εσπεριδοειδήΜΦΙ28Έκθεση

Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος ΦορέαςΠαράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π3.4.4 Αποτελεσματικότητα μεταβολιτών, πεπτιδίων και μικροβιακών εμβολίων έναντι εχθρών της τομάτας ΔΠΘ18Έκθεση
Π3.4.5 Αποτελεσματικότητα μεταβολιτών, πεπτιδίων και μικροβιακών εμβολίων έναντι φυτοπαθογόνων μυκήτων της τομάτας και του αγγουριού ΔΠΘ18Έκθεση
Π3.12.1 Έκθεση αξιολόγησης επιδράσεων ποικιλιών τομάτας σε φυτοφάγους εχθρούς ΔΠΘ18Έκθεση
Π3.12.2 Έκθεση αξιολόγησης επιδράσεων ποικιλιών/γενοτύπων πεπονιού σε φυτοφάγους εχθρούς ΔΠΘ18Έκθεση
Π3.13.3 Επιδράσεις βιοδιεγερτών σε φυσικούς εχθρούς ΔΠΘ24Έκθεση
Π3.13.4 Έκθεση επιδράσεων ανθεκτικών ποικιλιών/γενοτύπων τομάτας και πεπονιού σε φυσικούς εχθρούς ΔΠΘ28Έκθεση
Π4.4.1 Κατάλογος αυτοφυών φυτών που προσελκύουν ή απωθούν ωφέλιμα έντομα (φυσικούς εχθρούς και επικονιαστές) ΔΠΘ18Έκθεση
Π4.14 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ4 ΔΠΘ28Δημοσίευση
Π5.2.1 Έκθεση συγκριτικής αξιολόγησης χρήσης συμβατικών και βιοφυτοπροστατευτικών προϊόντων με εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών εφαρμογής, σε σχέση με συμβατικές ΔΠΘ18Έκθεση

Τίτλος ΠαραδοτέουΥπεύθυνος ΦορέαςΠαράδοση (Μήνας)Είδος Παραδοτέου
Π3.4.2 Αποτελεσματικότητα βιοδιεγερτών από απόβλητα ελαιουργείων ΕΛΜΕΠΑ18Δημοσίευση
Π3.4.3 Ταυτοποίηση και τρόπος δράσης βιοδιεγερτών από απόβλητα ελαιουργείων ΕΛΜΕΠΑ18Έκθεση
Π6.1.1 Βελτιωμένο πρωτόκολλο IPM για τη ντομάτα, με βάση τα καινοτόμα εργαλεία και τα βιοφυτοπροστατευτικά ΕΛΜΕΠΑ24Πρότυπο
Π6.1.2 Αποτελέσματα πιλοτικής εφαρμογής βελτιωμένου ΙΡΜ στη ντομάτα ΕΛΜΕΠΑ28Έκθεση
Π6.4 Αναφορά διάχυσης και επικοινωνίας των αποτελεσμάτων ΕΕ6 ΕΛΜΕΠΑ28Έκθεση