Αναστασία Τσαγκαράκου

αναστασία τσαγκαράκου

Αναστασία Τσαγκαράκου

Σύντομο Βιογραφικό

Διευθύντρια Ερευνών στον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό ΔΗΜΗΤΡΑ και προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας. Τα προηγούμενα 5 έτη διατέλεσε Διευθύντρια του Ινστιτούτου Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου. Κατέχει πτυχίο από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1989) και διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο του Montpellier II της Γαλλίας (1997) στη βιολογία πληθυσμών.

Στα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται η κατανόηση των μηχανισμών της ανθεκτικότητας στα εντομοκτόνα σε αρθρόποδα γεωργικού ενδιαφέροντος και η γενετική παραλλακτικότητας τους καθώς επίσης η βελτιστοποίηση ένταξης παραγόντων βιολογικής καταπολέμησης στα προγράμματα ολοκληρωμένης διαχείρισης.

Έχει δημοσιεύσει 60 άρθρα (citations = 3836, h-index = 34, i10-index = 46, Google Scholar) τα περισσότερα από τα οποία είναι σχετικά με το αντικείμενο του έργου. Έχει υλοποιήσει > 20 ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα και συμμετάσχει σε πλήθος έργων με απευθείας αναθέσεις από εταιρείες και άλλους φορείς. Είναι κριτής σε πολλά Επιστημονικά Περιοδικά και Οργανισμούς Χρηματοδότησης Έρευνας (ΕΛΙΔΕΚ, ANR - Γαλλία, BARD - Ισραήλ, Ορίζοντας 2020-Ευρωπαϊκή Επιτροπή) και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Ακαρολόγων

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας