Γεώργιος Καραογλανίδης

Γεώργιος Καραογλανίδης

Σύντομο Βιογραφικό

Καθηγητής, Διευθυντής Εργαστηρίου Φυτοπαθολογίας στο Τμήμα Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) . Έχει πτυχίο από το Τμήμα Γεωπονίας του Α.Π.Θ. και Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο Τμήμα. Έχει εργασθεί ως Προϊστάμενος Φυτοπροστασίας στην Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης από το 2000 έως το 2007, ενώ από το 2007 υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Γεωπονίας Α.Π.Θ.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν:

α) τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας φυτοπαθογόνων μυκήτων σε μυκητοκτόνα (μηχανισμοί ανθεκτικότητας, ανάπτυξη μεθοδολογιών ανίχνευσης της ανθεκτικότητας, ανάπτυξη μεθοδολογιών διαχείρισης της ανθεκτικότητας),

β) ανάπτυξη και αξιολόγηση μεθοδολογιών διαχείρισης των ασθενειών με μεθόδους εναλλακτικές της χημικής, και

γ) μελέτη της αιτιολογίας μετασυλλεκτικών ασθενειών των φυτών και χαρακτηρισμός των αιτίων.

Έχει 80 δημοσιεύσεις (h-index 29 και >2.250 ετεροαναφορές). Είναι Ακαδημαϊκός Εκδότης σε διεθνή περιοδικά και κριτής  σε πλήθος άρθρων που έχουν υποβληθεί για δημοσίευση σε διεθνή περιοδικά και έχει συμμετάσχει στη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονη Φυτοπροστασία και Βιολογικές Εφαρμογές» του Α.Π.Θ.  Έχει συντονίσει ή συμμετείχε σε >15 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από την ΕΕ ή εθνικούς φορείς χρηματοδότησης, ενώ έχει διατελέσει Επιστημονικά Υπεύθυνος σε περισσότερα από 55 ερευνητικά έργα που χρηματοδοτήθηκαν από Ιδιωτικούς φορείς χρηματοδότησης.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας