Γιάννης Βόντας

Γιάννης Βόντας

Γιάννης Βόντας

Σύντομο Βιογραφικό

Διευθυντής Ινστιτούτου Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ), Ιδρύματος Τεχνολογίας (ΙΤΕ) και Έρευνας και Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ). Ολοκλήρωσε τις σπουδές του (1987-1992) και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (1997) στο αντικείμενο της Γενετικής Εντόμων, στο Γεωπoνικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ).

Έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στη Σχολή Βιοεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Cardiff (1998-2001), στο Liverpool School of Tropical Medicine (2001-2002) και στo Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΜΒΒ-ITE) (2002-2004), αξιοποιώντας διαδοχικές υποτροφίες Marie Curie. Εκλέχθηκε λέκτορας Γ. Φαρμακολογίας στο Τμήμα Φυτικής Παραγωγής του στο ΓΠΑ το 2004 και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (2008-2013).

To 2013-14 εργάστηκε στο Innovative Vector Control Consortium-Bill & Melinda Gates Foundation και ανέπτυξε το πλαίσιο χρηματοδότησης για τα προγράμματα της έρευνας στην ελονοσία. Το 2014 επέστρεψε στην Ελλάδα, στο ΓΠΑ ως Καθηγητής και Διευθυντής του Εργ. Γ. Φαρμακολογίας και στο ΙΜΒΒ-ΙΤΕ ως Ερευνητής. Από το 2021 είναι Διευθυντής του ΙΜΒΒ-ΙΤΕ και Καθηγητής μερικής απασχόλησης στο ΓΠΑ.

Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία, σε πολλά Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει επιβλέψει >20 διδακτορικές διατριβές. Η έρευνα της ομάδας του εστιάζει στην ανάπτυξη βιοτεχνολογικών μεθόδων καταπολέμησης εχθρών καλλιεργειών και εντόμων υγειονομικής σημασίας, με έμφαση στην αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας στα χημικά γεωργικά φάρμακα. Έχει σημαντικό αριθμό δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά υψηλής απήχησης και έχει δώσει πολλές διαλέξεις, ως προσκεκλημένος ομιλητής στο εξωτερικό. Έχει διοργανώσει διεθνή συνέδρια, ενώ είναι Ακαδημαϊκός Εκδότης και μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε πολλά περιοδικά.

Συμμετέχει και συντονίζει επιτροπές για την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), μεταξύ άλλων στο ERC, και σε πολλές χώρες στο εξωτερικό. Έχει εμπειρία στο συντονισμό μεγάλων διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων που χρηματοδοτήθηκαν και χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τη Βιομηχανία. Διατέλεσε μέλος του Τομεακού Επιστημονικού Συμβουλίου Βιοεπιστημών της Γενικής Γραμματείας ¨Έρευνας και Καινοτομίας (2018-2020) και της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (2017-2022).

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
ΕΔΙΠ

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Καθηγητής

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας

Αναπληρωτής καθηγητής

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Καθηγητής

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

ΕΔΙΠ

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Καθηγητής

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Καθηγήτρια

Εργαστήριο Γεωργίας

Καθηγητής

Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών

Αναπληρωτής Καθηγητής

Εργαστήριο Γεωργίας

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Φυτοπαθολογίας

Υποψήφια Διδάκτωρ

Μονάδα Ενζυμικής και Μικροβιακής Βιοτεχνολογίας του Τμήματος Βιολογίας του ΕΚΠΑ

Υποψήφια Διδάκτορας

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Ζωολογίας και Εντομολογίας

Υποψήφια Διδάκτορας

Εργαστήριο Ενζυμικής Τεχνολογίας

Γεωπόνος (MSc)

Εργαστήριο Γεωργίας

Γεωπόνος (MSc)

Εργαστήριο Κυτταρικής Τεχνολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Γεωργίας

Γεωπόνος

Εργαστήριο Γεωργίας

Μεταδιδακτορικός ερευνητής (MSc,PhD)

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Τεχνολόγος Γεωπόνος Φυτικής Παραγωγής (MSc,Ph.D.)

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Υποψήφια Διδάκτορας

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Γεωπόνος

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας

Υποψήφια Διδάκτορας

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Γεωπόνος-μέλος ΔΕΠ

Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών

Μεταδιδάκτορας ερευνήτρια (MSc,Ph.D.)

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Γεωργία Νικολακοπούλου Γεωπόνος (MSc)

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

Εργαστήριο Γεωργίας

Μεταδιδακτορικός ερευνητής (MSc,PhD)

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Βιολόγος (MSc)

Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας

Γεωπόνος

Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας και Εντομολογίας

Γεωπόνος (MSc)

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Χημικός, MSc, Υποψήφια Διδάκτορας στο Εργαστήριο Γενικής Χημείας του ΓΠΑ

Εργαστήριο Γεωργικής Φαρμακολογίας

Διδάκτορας

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Γεωπόνος (MSc)

Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας

Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας
Κύρια Ερευνήτρια IMBB / Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Βιοαισθητήρων

Κύριος Ερευνητής IMBB / Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μοριακής Βιολογίας Φυτών

Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια

Μοριακής Βιολογίας Φυτών

Κύριος Ερευνητής IMBB / Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Μοριακή Φυσιολογία Φυτών

ΕΔΙΠ

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων Μικροβίου-Ξενιστή

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων Μικροβίων - Ξενιστή

Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα

Μοριακής Εντομολογίας

Μεταδιδακτορική Συνεργάτιδα

Μοριακής Βιολογίας Φυτών

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας και Μοριακών Αλληλεπιδράσεων Μικροβίου-Ξενιστή

Υποψήφια διδάκτωρ

Μοριακής Βιολογίας Φυτών

Μεταδιδάκτορας

Μοριακής Εντομολογίας

Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα

Μοριακής Εντομολογίας

Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα

Μοριακής Εντομολογίας

Ειδικού Τεχνικού Επιστήμονα

Μοριακής Εντομολογίας