Δημήτρης Τσιτσιγιάννης

Δημήτρης Τσιτσιγιάννης

Σύντομο Βιογραφικό

Καθηγητής στο Εργαστήριο Φυτοπαθολογίας του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) και Πρόεδρος της Μεσογειακής Φυτοπαθολογικής Ένωσης. Είναι Διευθυντής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ολοκληρωμένα Συστήματα Φυτοπροστασίας και Διαχείρισης του Περιβάλλοντος» του ΓΠΑ.

Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Φυτοπαθολογίας του Πανεπιστημίου του Wisconsin-Madison στις ΗΠΑ (GPA=3.95/4.0) και στη συνέχεια εργάσθηκε στο Sainsbury Laboratory, John Innes Centre, Norwich, U.K. Η ερευνητική του ομάδα η αποτελείται από 20 υποψήφιους διδάκτορες, μεταπτυχιακούς (MSc) και προπτυχιακούς φοιτητές που συμμετέχουν σε ερευνητικές δραστηριότητες που αφορούν την ανάπτυξη και αξιολόγηση στο εργαστήριο και στον αγρό αποτελεσματικών, βιώσιμων και αειφορικών στρατηγικών ολοκληρωμένης διαχείρισης ασθενειών των φυτών και μυκοτοξινών.

Τα ειδικά ερευνητικά του ενδιαφέροντα που σχετίζονται με το έργο είναι: 1) η ολοκληρωμένη διαχείριση ασθενειών (επιδημιολογία, αξιολόγηση ανθεκτικών/ανεκτικών ποικιλιών, αξιολόγηση βιολογικών, χημικών φυτοπροστατευτικών προϊόντων ενεργοποιητών μηχανισμών άμυνας των φυτών για την αντιμετώπιση φυτοπαθογόνων), 2) τα ευφυή συστήματα πρόγνωσης, διάγνωσης και επισκόπησης παθογόνων και ασθενειών με τεχνολογίες γεωργίας ακριβείας και τεχνητής νοημοσύνης και 3) η μελέτη της ανθεκτικότητας των φυτών στις ασθένειες και των μηχανισμών παθογένειας των φυτοπαθογόνων μυκήτων.

Έχει 39 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά (h-index = 19, 2.190 αναφορές, Scopus), 7 κεφάλαια βιβλίων και έχει συμμετάσχει σε >100 διεθνή και εθνικά συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες με >220 ομιλίες-ανακοινώσεις. Διαθέτει 29 χρόνια εμπειρίας στη Φυτοπαθολογία και έχει συμμετάσχει σε 38 έργα (σε 13 ως Επ. Υπεύθυνος-Συντονιστής) που χρηματοδοτήθηκαν από τα FP5, FP7, Horizon 2020, Horizon Europe, LIFE, TEMPUS, Erasmus της ΕΕ, ΕΣΠΑ, Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ιδιωτικές εταιρείες. Συντονίζει τα έργα: Horizon EuropeSTELLA-Digital technologies for plant health, early detection, territory surveillance and phytosanitary measures, το H2020 Ochravine Control και ήταν συν-συντονιστής στο έργο H2020 OPTIMA που στόχευε στην ανάπτυξη καινοτόμων IPM στρατηγικών.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας