Ειρήνη Τζουραμάνη

Ειρήνη Τζουραμάνη

Σύντομο Βιογραφικό

Διευθύντρια Ερευνών στο Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.Είναι πτυχιούχος του Τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.), κάτοχος M.Sc. στην Αγροτική Οικονομία από το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων (Μ.Α.Ι.Χ.) και Διδάκτορας του τομέα Αγροτικής Οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

Έχει εργαστεί και στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στην Πανεπιστημιακή Σχολή Αγρινίου, Σχολή Φυσικών Πόρων και Επιχειρήσεων στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην επίδραση των μέτρων της αγροτικής πολιτικής στη συμπεριφορά των παραγωγών, στην αξιολόγηση καινοτόμων και φιλοπεριβαλλοντικών δραστηριοτήτων στη γεωργία, στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεων και προτάσεις πολιτικής, στη διερεύνηση και αξιολόγηση των αναγκών των αγροτών για θέματα συμβουλευτικής και κατάρτισης με στόχο την ενίσχυση της βιωσιμότητας των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. 

Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάλυση δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και στη μικρο-οικονομική ανάλυση κλάδων γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας σε συνθήκες κινδύνου και αβεβαιότητας και αξιολόγησης επενδύσεων στον αγροτικού τομέα. Το ερευνητικό της έργο περιλαμβάνει 35 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά (h-index 14 και 590 ετεροαναφορές), >80 ανακοινώσεις σε συνέδρια (διεθνή και ελληνικά) και μονογραφίες ερευνητικών προγραμμάτων.

Έχει συντονίσει ή συμμετείχε σε >30 ερευνητικά έργα με χρηματοδότηση από της ΕΕ και εθνικούς φορείς χρηματοδότησης. Είναι Αναπληρώτρια Διευθύντρια στο ΙΝΑΓΡΟΚ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ και Πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου (ΕΣΙ) του ΙΝΑΓΡΟΚ-ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας