Ηλίας Τραυλός

Ηλίας Τραυλός

Σύντομο Βιογραφικό

Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Εργαστήριο Γεωργίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ).Είναι απόφοιτος, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (M.Sc) και διδάκτορας (Ph.D.) του Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γ.Π.Α. Στο παρελθόν έχει εργασθεί στον ιδιωτικό τομέα και στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο.

Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν τη γεωργία και τη ζιζανιολογία με έμφαση σε θέματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης ζιζανίων, ανθεκτικότητας ζιζανίων σε ζιζανιοκτόνα και μη χημικών μεθόδων διαχείρισης των ζιζανίων.

Έχει 134 δημοσιεύσεις με h-index 22 και περισσότερες από 1600 citations. Είναι Ακαδημαϊκός Εκδότης σε διεθνή περιοδικά και κριτής σε πλήθος άρθρων, έχει συμμετοχές σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα και στη διοργάνωση εθνικών και διεθνών συνεδρίων. Είναι Διευθυντής του Τομέα Γεωργίας, Βελτίωσης Φυτών, Βιομετρίας & Μετεωρολογίας και Διευθυντής του ΠΜΣ Καινοτόμες εφαρμογές στην Αειφορική Γεωργία, στη Βελτίωση Φυτών & στην Αγρομετεωρολογία.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας