Ιωάννης Τ. Μαργαριτόπουλος

Ιωάννης Τ. Μαργαριτόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Κύριος Ερευνητής (Γεωργική Εντομολογία) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ολοκλήρωσε τις σπουδές το 1994 (Πτυχίο Γεωπονίας) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εκπόνησε τη διδακτορική του διατριβή (2001) στο αντικείμενο της Εντομολογίας, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ). Επίσης, είναι επίτιμο μέλος της Βασιλικής Εντομολογικής Εταιρείας του Λονδίνου.

Από 2002 ως το 2016 εργάσθηκε στο ΠΘ, σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα, ως υπάλληλος ΠΕ και ως μέλος ΕΔΙΠ. Το καλοκαίρι του 2012 εργάσθηκε ως επισκέπτης Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τάλκα στη Χιλή. Το 2017 εκλέχθηκε ως Εντεταλμένος Ερευνητής (Βαθμίδα Γ, γνωστικό αντικείμενο Γεωργική Εντομολογία) στο Ινστιτούτο Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ και το 2021 προήχθη σε Κύριος Ερευνητής (Βαθμίδα Β). Επίσης, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου. Έχει συμμετάσχει σε >25 ερευνητικά προγράμματα (Ερευνητής, κύριος Ερευνητής, ή Επιστημονικός Υπεύθυνος) και αναπτύξει συνεργασίες με διάφορα Ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (όπως, Rothamstead Research, UK, INRA, France, University of Talca, Chile).

Διαθέτει πλούσια διδακτική εμπειρία (>10 ετών) σε διάφορα Ιδρύματα, ελληνικά και της αλλοδαπής. Η έρευνα του εστιάζει: στη μελέτη σύνθετων βιολογικών κύκλων σε έντομα όπως οι αφίδες και η σχέση τους με την ανάπτυξη χαρακτηριστικών προσαρμοστικότητας, διασποράς και ανθεκτικότητας σε εντομοκτόνα, στη μοριακή οικολογία εντόμων, στις σχέσεις εντόμων – φυτών ξενιστών και στην Ολοκληρωμένη Διαχείριση εντόμων εχθρών. Χαρακτηριστικό πεδίο της έρευνας του είναι η ειδογένεση (host-mediated speciation) στην αφίδα Myzus persicae και η παγκόσμια εξάπλωση “υπερ-κλώνων” της αφίδας.

Έχει πλούσιο συγγραφικό έργο, που περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων 80 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά (citations: 2893, h-index: 34), έχει δώσει διαλέξεις ως προσκεκλημένος ομιλητής και οργανώσει επιστημονικά συνέδρια. Είναι μέλος της επιστημονικής επιτροπής σε περιοδικά και έχει κρίνει >110 επιστημονικές εργασίες καθώς και ερευνητικές και λοιπές προτάσεις που υποβλήθηκαν σε Οργανισμούς χρηματοδότησης.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Διευθύντρια Ερευνών, Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του InnoPP και Συντονίστρια για τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Διευθύντρια Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA

Κύριος Ερευνητής, Ιδρυματικά Υπεύθυνος του InnoPP & Επιστημονικά Υπεύθυνος για το ΙΒΚΦ

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Εντεταλμένος Ερευνητής

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Νέα Ερευνήτρια/Ειδική Επιστήμονα

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Εργαστηριακό Προσωπικό

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Εργαστηριακό Προσωπικό

Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών

Εντεταλμένη Ερευνήτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη για το ΙΕΛΥΑ

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Διευθυντής Ερευνών

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Διευθυντής Ερευνών

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Κύρια Ερευνήτρια

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Αναπληρωτής Καθηγητής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου),πρώην Εντεταλμένος Ερευνητής του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ στο ΙΕΛΥΑ*

Συνεργαζόμενος του ΙΕΛΥΑ

Εντεταλμένος Ερευνητής

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Εντεταλμένος Ερευνητής, υπό διορισμό

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Νέα Ερευνήτρια/Ειδική Επιστήμονας

ΙΒΚΦ

Νέος ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Νέος ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Νέος ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου

Κύριος Ερευνητής, Επιστημονικά Υπεύθυνη για το ΙΓΒΦΠ

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Κύριος Ερευνητής

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Εργαστηριακό Προσωπικό

Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης και Φυτογενετικών Πόρων

Κύριος Ερευνητής, Επιστημονικά Υπεύθυνος για το ΙΕΥΠ

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Εντεταλμένος Ερευνητής

Ινστιτούτο Εδαφοϋδατικών Πόρων

Διευθύντρια Ερευνών, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του InnoPP και ΕΥ για το ΙΝΑΓΡΟΚ

Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας και Κοινωνιολογίας

Νέος ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

ΙΕΛΥΑ

Νέος ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

ΙΕΛΥΑ

Νέος Ερευνητής/Ειδικός Επιστήμονας

ΙΝΑΓΡΟΚ

Γενικός Δ/ντης

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Διευθυντής Αγροτικής Κατάρτισης

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Διευθύντρια Σχολής Μεσσαράς (ΔΙΕΚ θερμοκηπιακών Καλλιεργειών)

Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ

Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας