Μαρία Παππά

Μαρία Παππά

Σύντομο Βιογραφικό

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εντομολογίας και Ακαρεολογίας στο Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του Εργαστηρίου Γεωργικής Εντομολογίας και Ζωολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) . Κατέχει πτυχίο Γεωπόνου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) (2001), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Φυτοπροστασία ως υπότροφος του Ιδρύματος Ωνάση (ΑΠΘ: 2003) και Διδακτορικό στην Εντομολογία ως υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΑΠΘ: 2007).

Έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο Freie Universitat Berlin (Γερμανία) και στο Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ (Ολλανδία) σε θέματα που σχετίζονται με τις αλληλεπιδράσεις φυτών-φυτοφάγων εχθρών. Το 2014, της απονεμήθηκε βραβείο Fulbright για έρευνα στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Riverside.

Τα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στη μελέτη της βιολογίας και οικολογίας αρθροπόδων (φυτοφάγων εχθρών και φυσικών εχθρών) και στις αλληλεπιδράσεις μεταξύ φυτών και φυτοφάγων εχθρών. Τα τρέχοντα ενδιαφέροντά της επικεντρώνονται στη βιολογική και ολοκληρωμένη καταπολέμηση εχθρών των καλλιεργειών και στις τρι-τροφικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ αρθροπόδων, φυτών και μικροοργανισμών.

Έχει δημοσιεύσει 46 άρθρα (h-index 20 και >1000 ετεροαναφορές) σε επιστημονικά περιοδικά στους τομείς της εντομολογίας, της βιολογικής καταπολέμησης και ολοκληρωμένης διαχείρισης βλαβερών εχθρών και της επιστήμης φυτών. Έχει συντονίσει και/ή συμμετείχε σε 12 έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, διεθνείς και εθνικούς φορείς (ΕΛΙΔΕΚ-BeMOST, PRIMA-ECOBOOST, PRIMA-ASTER, PRIMA-INTOMED, H2020-MSCA-RNASTIP, COST-22102, COST-FA1405, DAAD, ΓΓΕΤ-Ελλάδα, Υπουργείο Παιδείας, Ίδρυμα Ωνάση) και 38 έργα χρηματοδοτούμενα από τη χημική βιομηχανία και εταιρείες μαζικής εκτροφής ωφέλιμων εντόμων/ακάρεων.

Επίσης, είναι κριτής άρθρων και συμμετέχει στην επιτροπή έκδοσης των επιστημονικών περιοδικών Entomologia Generalis, Frontiers in Plant Science, Journal of Sustainable Agriculture and Environment, Ecological Solutions and Evidence, Landscape Ecology, Bulletin of Entomological Research, Journal of Economic Entomology, Applied Entomology and Zoology, Frontiers in Ecology & Evolution, PCI Zoology, PCI Ecology, Frontiers in Sustainable Food Systems. Είναι μέλος της Επιτροπής Ισότητας Φύλων, μέλος της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΔΠΘ, και Αντιπρόεδρος του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας