Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Νικόλαος Παπαδόπουλος

Σύντομο Βιογραφικό

Καθηγητής Εφαρμοσμένης Εντομολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας από το 2004 και διευθυντής του Εργαστηρίου Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας από το 2006. Μετά τη ολοκλήρωση των σπουδών του στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου αναγορεύτηκε διδάκτορας στην Εντομολογία, εργάσθηκε ως μεταδιδάκτορας ερευνητής στο τμήμα Εντομολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας Davis από το 2001 - 2003. Η εκπαίδευση του στο Πανεπιστήμιο Davis αφορούσε τη δημογραφία εντόμων, γεροντολογία, πληθυσμιακά μοντέλα και συμπεριφορική δημογραφία.

Επίσης, εργάσθηκε και ως επισκέπτης καθηγητής στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 2011. Είναι ιδρυτικό μέλος και ο πρώτος πρόεδρος του συμβουλίου της επιστημονικής ομάδας TEAM (Tephritid workers of Europe Africa and the Middle East). Επίσης, είναι μέλος του συμβουλίου του διεθνούς οργανισμούς για την προώθηση της βιολογικής καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών (International Organization of Biological Control, West Palearctic Region). Το έργο του καθηγητή Παπαδόπουλου αφορά στην βιολογία, οικολογία, συμπεριφορά και αντιμετώπιση εντόμων γεωργικής και υγειονομικής σημασίας.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας