Εμμανουήλ Ροδιτάκης

εμμανουήλ ροδιτάκης

Εμμανουήλ Ροδιτάκης

Σύντομο Βιογραφικό

Ανα Ροδιτάκηςπληρωτής Καθηγητής Γεωργικής Εντομολογίας και Φαρμακολογίας, Πρόεδρος του Τμήματος Γεωπονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και μέλος του θεσμοθετημένου Εργαστηρίου Βιολογικών και Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών (ΕΒΒΕ).

Έχει πτυχίο Γεωπονίας, από το Τμήμα Βιοτεχνολογίας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (1995) και Ph.D. από το University of Bath (UK, 1999). Eπί σειρά ετών, διετέλεσε Ειδικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Ελιάς Υποτροπικών Φυτών και Αμπέλου του ΕΛΓΟ-Δήμητρα (2002-2016) και στην συνέχεια Εντεταλμένος Ερευνητής Εφαρμοσμένης Εντομολογίας στον ίδιο οργανισμό (2016-2020). Eχει ερευνητικές συνεργασίες με ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα (π.χ IMBB, ITE, ΓΠΑ, ΠΘ, ΕΛΓΟ), κρατικούς φορείς (Περιφέρεια Κρήτης, ΥΠΑΑΤ) και τη Βιομηχανία. Επιβλέπει 4 διδακτορικές διατριβές και πολλές προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μελέτες.

Eίναι Subject Editor σε 5 κορυφαία διεθνή περιοδικά (π.χ. J. Pest Sci, IF 5.742) και κριτής πολλών εργασιών (>100) σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά. Εχει διοργανώσει και διοργανώνει πολλά εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια όπως το European Congress of Entomology, Crete 2023. Εχει συμμετάσχει και εχει συντονίσει περισσότερα από 50 ερευνητικά προγράμματα (Η2020, ArimΝet, Εμβληματικές Δράσεις). Είναι συγγραφέας 54 δημοσιεύσεων στο SCI με h-index 27 (Google Scholar >3178 ετεροαναφορές), όπως και >100 ανακοινώσεις σε εθνικά και διεθνή συνέδρια.

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Γεωπόνος ΠΕ, MSc, Εργαστηριακός Συνεργάτης

Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών - Ομάδα Φυτοπαθολογίας

Υποψήφια τίτλου MSc (Μάστερ)

Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών - Ομάδα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

Υποψήφιος Διδάκτορας

Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών - Ομάδα Εντομολογίας και Φαρμακολογίας

Μεταδιδάκτορας

Εργαστήριο Βιολογικών & Βιοτεχνολογικών Εφαρμογών - Ομάδα Εντομολογίας και Φαρμακολογίας

Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας