Σπύρος Φουντάς

Σπύρος Φουντάς

Σπύρος Φουντάς

Σύντομο Βιογραφικό

Καθηγητής στη Γεωργία Ακριβείας στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ). Είναι Editor-in-Chief στο περιοδικό ELSEVIER «Smart Agricultural Technology» από το 2021, ενώ ήταν Editor-in-Chief στο περιοδικό ELSEVIER «Computers and Electronics in Agriculture» από το 2014-2021  (IF:8,2) και είναι Associate Editor στο περιοδικό Precision Agriculture.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος από το Πανεπιστήμιο Cranfield (Ηνωμένο Βασίλειο) στην Πληροφορική από το 1998 και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης (Δανία) στην «Ανάλυση Συστήματος στη Γεωργία Ακριβείας» από το 2004, ενώ ήταν επισκέπτης υπότροφος στο Πανεπιστήμιο Purdue (ΗΠΑ) το 2002.

Είναι επικεφαλής της ομάδας Smart Farming Technology Group, SFTGroup και έχει συντονίσει 9 ερευνητικά προγράμματα (3 επιτυχώς ολοκληρωμένα έργα του Horizon2020 και 6 σε εξέλιξη), ενώ έχει συμμετάσχει σε  πάνω από 28 επιπλέον έργα. Έχει επίσης συμμετάσχει σε 3 Tenders της DG-AGRI για τα Έξυπνα Χωριά Ι & ΙΙ (2019-2022) σχετικά με τον ρόλο της έξυπνης γεωργίας για αγροτικές επιχειρήσεις και την ανάπτυξη της βάσης δεδομένων IPM για την Ευρώπη (2021-2022). Έχει βιομηχανική εμπειρία πριν ξεκινήσει το διδακτορικό του, εργαζόμενος στην ΕΑΣ Μεσσηνίας το 1994-1995 ως γεωπόνος, στην Kubota Greece to 1999 και στη Monstanto Greece το 2000.

Υπήρξε κύριος ομιλητής (Keynote Speaker) σε πολλά συνέδρια μεταξύ άλλων στο Διεθνές Συνέδριο FIRA 2019 στην Τουλούζη Γαλλίας με θέμα «Ο ρόλος της ρομποτικής στη γεωργία», στο Διεθνές Συνέδριο Οπωροκηπευτικών (IHC18) στην Κωνσταντινούπολη Τουρκίας τον Αύγουστο του 2018 με θέμα «Εφαρμογές νέων τεχνολογιών στις κηπευτικές καλλιέργειες», στην 17η Ευρωπϊκή Εταιρεία Έρευνας Ζιζανίων (EWRS), στη Γαλλία τον Ιούνιο του 2015 με θέμα «Big data analytics fot crop protection» στο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Γεωργία Ακριβείας (ECPA) στην Ισπανία τον Ιούλιο του 2013 με θέμα «Εφαρμογή της τεχνολογίας της γεωργίας ακριβείας σε καλλιέργειες υψηλής αξίας». Έχει περισσότερες από 250 εργασίες (82 δημοσιεύσεις περιοδικών) και 7400 αναφορές (Google scholar, Σεπτέμβριος 2023).

Μέλη Ερευνητικής Ομάδας

Ερευνητική Ομάδα Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Ερευνητική Ομάδα Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας